Tillstånd och kunskaper

För att få förvara andras hundar och katter, samt för att adoptera bort dem krävs det tillstånd. Man måste både uppvisa att man har lämpliga lokaler och att man har kunskap om de djur man vill ta hand om. Alla yrkesmässiga katthem eller hundpensionat måste ha dessa tillstånd. Att inte ha tillstånd är brottsligt och man kan straffas med fängelse, böter eller djurförbud och dessutom måste man ofta lägga ner verksamheten tills dess att tillstånden beviljats.

Hur ansöker man om tillstånd?

Både företag, enskilda och föreningar kan ansöka om tillstånd att få starta ett pensionat, katthem eller en omplaceringsverksamhet. Det sker genom att man kontaktar länsstyrelsen i det län verksamheten ska bedrivas. Man får då fylla i uppgifter om vem eller vilka som kommer att vara aktiva i driften, information om byggnaden, ritningar, planeringar och eventuella utbildningsbevis som styrker personernas kunskaper. Så länge man har en väl utarbetat plan och Länsstyrelserna inte ser några praktiska fel med ritningar brukar det inte vara svårt att få tillstånd. Man bör dock vara uppmärksam på att Länsstyrelsen ofta besöker den tänkta byggnaden för att se den i praktiken och även efter verksamhetens start kan man räkna med att få kontrollbesök.