Renrasig katt

En renrasig katt kostar en hel del mer än en så kallad bondkatt. Det beror på att uppfödarna lägger ner mycket tid och pengar på att få fram så bra och fina katter som möjligt. När det gäller de renrasiga katterna vill man inte heller att vem som helst ska få tillgång till dem. Som uppfödare är man mån om att avel bara ska ske på regelrätta sätt och hos andra uppfödare som verkligen prioriterar att hålla sig inom rasens standard.

Fördelar med att köpa en raskatt

Det finns flera fördelar med att köpa en renrasig katt. För det första vet man precis vad man får. Katten har en stamtavla, den är märkt och vaccinerat. Man vet också att katten i de allra flesta fall är friskförklarad.

En annan fördel med raskatter är att man som köpare sedan kan börja med avel och utställning inom SVERAK om man är intresserad av det. En bondkatt med osäkert ursprung är sällan speciellt bra att avla på eftersom man inte känner till något om kattens sjukdomshistorik eller liknande. Även en bondkatt kan ställas ut men den kan inte få certifikat, bäst i ras och så vidare.