Hygien

Oavsett om man väljer att starta ett hundpensionat eller ett katthem är det viktigt att tänka på hygienen. Smittor sprids fort när många djur samlas på ett och samma ställe. Det är därför viktigt att djuren inte kan nosa på varandra genom inhägnadernas väggar. Man måste också se till att byggnaden är lätt att rengöra.

Planera för storstädning och sanering

Redan när man bygger upp hundpensionatet eller katthemmet är det bra att planera för en sanering. Genom att använda hårda material, sätta in golvbrunnar med mera kan man relativt enkelt sanera hela byggnaden inomhus. Då kan man högtryckstvätta all fast inredning och tvätta samt diska allt löst. Det är också klokt att inte låta djuren gå fritt bland till exempel fodersäckar och annat. Om en smitta upptäcks är det risk att allt foder måste kastas, även om säckarna inte varit öppnade. Hos Jordbruksverket finns bra riktlinjer för byggnation som kan vara bra att titta lite extra på. Då kan man garantera en bra vistelse för djuren, samtidigt som man också enkelt kan göra rent ordentligt efter att ett djur åkt hem eller adopterats bort, samt vid eventuella smittor som dyker upp.