Att starta ett katthem

Det krävs en hel del för att kunna starta ett katthem. Man måste för det första ha ett mycket stort intresse för katter och man måste också förstå hur de beter sig. En annan sak som man måste ha klart är en plats att bedriva sin verksamhet på. Ju fler katter man vill kunna ta in, desto större utrymme behöver man ha. Det finns bestämmelser för hur stora inhägnader katterna måste ha och om man vill kunna inhysa två eller fler katter från samma familj måste deras utrymme vara tillräckligt stort.

Byggnation

När man ska starta ett katthem måste man bygga upp allt från grunden om man inte lyckas ta över ett befintligt katthem. När man bygger måste man tänka på att katterna inte ska komma åt att nosa på varandra mellan inhägnaderna och det är därför klokt att ha glas eller annat heltäckande material längs ner mot golvet. Det bör sträcka sig i alla fall 1,5 meter upp eftersom katter är duktiga klättrare. Nät fungerar ofta bra att använda till resten av inhägnaden, samt till grindar. Det gör att man kan se in till katten, samtidigt som katten hålls instängd. Just när det gäller ingångar med mera till katternas inhägnader är det alltid klokt att bygga så kallade slussar. Då kan man gå in genom en dörr, stänga den bakom sig och sedan öppna nästa dörr utan att det finns någon risk att katten lyckas rymma. Om en katt har en smittsam sjukdom eller är mycket rädd kan slussen vara extremt viktig. Då kan man dessutom klä om och liknande inne i slussen.

Inackordering och omplacering

Det är dock inte bara byggandet som tar tid. Man måste också leta efter potentiella kunder. Det kan vara klokt att kontrollera omgivningen och se om det finns ett intresse av att inackordera katter. Om man hellre vill satsa på att ta hand om och omplacera övergivna katter finns det ofta en hel del jobb att göra. I början får man dock räkna med att lägga ut en hel del pengar själv. Det går i vissa fall att söka bidrag för driften men i de allra flesta fall får man helt enkelt förlita sig på donationer och den egna ekonomin. Att rädda övergivna katter är inget man kan räkna med att bli rik på.