Starta hundpensionat

Precis som när man startar ett kattpensionat går det åt en hel del resurser också för att starta ett hundpensionat. Även här behövs en lokal eller annan plats att ha hundarna på. En hund är ofta betydligt starkare än en katt och det måste man tänka på när man bygger de enskilda inhägnaderna. Det är viktigt att hundarna inte på något sätt kan bryta sig in till varandra och börja slåss. Det ultimata är också om man kan ha en avdelning för tikar och en för okastrerade hanhundar. En lös hanhund i samma stall som löpande tikar kan ställa till med mycket förödelse.

Inackordering av hundar

När man ska inackordera hundar i hundpensionatet gäller det att tänka efter. Kan man ta sig an alla typer av hundar, eller måste man begränsa sig? Hundarna måste promeneras och om man inte är så stark kan det genast bli problem att gå ut med fem stora och starka hundar. Om man ensam ska ha hand om hundpensionatet gäller det också att man inte tar på sig allt för mycket att göra. Varje hund behöver en stunds uppmärksamhet varje dag, och om man tar in för många hundar hinner man inte med.

Det är också viktigt att se till att de hundar som inackorderas inte är sjuka eller mycket aggressiva. En sjuk hund kan smitta ner alla inackorderingar och det vill man inte. Vaccination är alltid ett måste! En aggressiv hund kan vara svår att hantera och det kan också vara omöjligt att promenera eller släppa den ihop med andra hundar. Det ställer stora krav på pensionatet som kanske måste avsätta en extra personal till att promenera och ta hand om just den hunden.