Att skaffa hund

I dag finns det hundar att köpa både på annons och direkt från hunduppfödare. Beroende på om man vill ha en hund som är renrasig eller om man söker en blandras kan man behöva söka på flera olika ställen. Det finns speciella rasregister för renrasiga hundar och det kan vara bra att börja leta där. Som hundköpare måste man vara medveten om att det kostar en hel del mer att köpa en renrasig hund än en blandras.

Om man köper en hund på annons bör man dock vara lite mer försiktig. I annonser kan vem som helst sälja hundar och det finns inte några speciella krav som måste följas. Varje år kan man i lokala tidningar läsa att personer luras av oseriösa valpsäljare. Det kan till exempel röra sig om att personerna köper en valp de tror är frisk, men efter ett tag avlider den. Det förekommer också att hundarna som säljs är stulna eller att de inte får säljas över huvud taget. När man köper en hund från en seriös uppfödare slipper man allt som oftast de här problemen. En seriös uppfödare vill att valpköparna ska vara nöjda.