Kunskap som behövs

Det krävs en del kunskap om man vill skaffa en hund. Hos kennelklubbar kan man inhämta en hel del av den här kunskapen. Det kan till exempel vara så a